Informacje Zarządu Koła

1/ 21.12.2017r.  Koło Łowieckie nr. 9 „KNIEJA” w Katowicach zakupiło 5 sztuk zajęcy odłowionych na terenie województwa Świętokrzyskiego. Zostały one wpuszczone do łowiska w obwodzie łowieckim nr.69 w powiecie lublinieckim, w którym przeprowadzono skuteczną redukcję drapieżników jak lisy i jenoty. Odnowienie populacji zająca jest realizacją umowy nr.524.IV.6.2017 pomiędzy Kołem Łowieckim a Gminą Woźniki.

2/ Zarząd Koła ustalił datę Walnego Zgromadzenia  na 21 kwietnia 2018r. które odbędzie się w „GAWRZE” w Dyrdach.

3/ Trening strzelecki ( dzik w przebiegu, lis, rogacz, bażant) wraz z przystrzeliwaniem broni odbędzie się na strzelnicy PZŁ w Siemianowicach – Bańgowie 14 kwietnia 2018r.   od godz. 9:00 do 12:00 a prowadzącym będzie kol. Eugeniusz Bałaga.                          Na strzelnicy w Kochcicach trening strzelecki i przystrzeliwanie broni odbędzie się          13 kwietnia 2018 r. od godz 16:00 do 18:00. Prowadzący kol. Tomasz Nier.                 Prosimy o wyborze strzelnicy powiadomić prowadzących do 10 kwietnia 2018 roku. Zarząd przypomina że odbycie treningu i przystrzelenie broni jest obowiązkiem każdego myśliwego.