Odnowienie populacji zająca

Realizując umowę nr 624.IV.6.17 z Gminą Woźniki z 24.01.2017 roku pod nazwą „Odnowienie populacji zająca„, Koło Łowieckie nr 9 „Knieja” w Katowicach zakupiło pięć sztuk zajęcy. Zające zostały wypuszczone na polach „lubszańskich” w obwodzie łowieckim nr 69 na terenie Gminy Woźniki, powiat Lubliniec.                                             Zające zostały przywiezione z Łopuszna i wypuszczone w łowisku przez kolegów Czesława Niera i Eugeniusza Bałagę. Myśliwi z Koła Łowieckiego nr 9 „Knieja” w Katowicach na bieżąco redukują drapieżniki, celem ochrony zwierzyny drobnej.