Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Psarach

22 października 2015 roku koło nasze zorganizowało spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Edukacja społeczeństwa w zakresie łowiectwa” i zostało dofinansowane przez Gminę Woźniki w ramach realizacji Umowy Nr 524.IV.1.15. Ze względu na niesprzyjającą aurę spotkanie odbyło się w budynku szkoły. Koło Łowieckie reprezentowali koledzy Piotr Gorol i Paweł Wójcik oraz zaproszony pracownik Nadleś-nictwa Koszęcin – Pan Czesław Tyrol, który przeprowadził pogadankę na temat łowiectwa i ochrony przyrody. Uczniowie mieli też okazję posłuchać sygnałów myśliwskich wykonanych na rogu przez Pana Tyrola. W trakcie spotkania zorganizowano dla uczniów konkurs z nagrodami o tematyce poruszonej w trakcie pogadanki. Spotkanie w którym udział wzięło łącznie 200 osób zakończono ciepłym poczęstunkiem ufundowanym przez Koło.

skan 016

94