Uchwała Zarządu Koła

Uchwała Nr 6/2016/2017

Zarząd Koła upoważnia łowczego do wstrzymania wydania upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego myśliwym:                                                                – posiadającym zadłużenie wobec Koła równe 3-krotnej wysokości miesięcznej         składki                                                                                                                                      – którzy nie wykonali w terminie wyznaczonych prac      gospodarczych                                                                                                                        – którzy nie dokonali przystrzeliwania broni w żadnym z wyznaczonych przez                 Zarząd Koła terminów, nie okazali zaświadczenia o przystrzeliwaniu broni i nie                złożyli pisemnego oświadczenia w tym zakresie.                                                                    – którzy w ustalonym terminie 5-ciu dni od pozyskania zwierzyny nie dostarczyli   łowczemu kwitu zdania tuszy do punktu skupu lub protokołu pobrania tuszy na użytek własny.                                                                                                                                      Powyższa uchwała oparta jest na „Zasadach Wydawania Zezwoleń i Wykony-            wania Polowania Indywidualnego” zatwierdzonych Uchwałą W.Z. z dnia 24.04.2016 r.