Wykonanie planu w odstrzale jeleni byków

24 lutego 2013 roku podczas porannego podchodu w rejonie Drogobyczy – Starczy kol. Tomasz Nier pozyskał jelenia byka – dziesiątaka jednostronnie koronnego w wieku około 8 lat . Tym samym plan w odstrzale jeleni byków został wykonany.2012- 24.02. - byk kol. Tomasza Niera