1% podatku dochodowego

Zostaliśmy poinformowani przez zarząd Fundacji Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących, że Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego i jest uprawniona do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja zwraca się do członków PZŁ z prośbą o przekazanie tego podatku na rzecz Fundacji i zapewnia że zebrane środki finansowe zostaną w całości przekazane na działalność statutową polegającą na przekazywaniu do wysiedleń zwierzyny kołom łowieckim, pomocy kołom dotkniętym klęskami żywiołowymi, wspieraniu rozwoju hodowli zamkniętej gatunków łownych oraz edukacji i szkoleniu myśliwych. W formularzu PIT należy podać nr KRS0000319773.