Informacja Zarządu Koła

Zarząd Koła na swym posiedzeniu odbytym 17 lipca 2014 roku podjął następujące uchwały:                                                                                                                                    Uchwała ZK                      1/2014/2015                                                                                                                         W związku z śmiercią dotychczasowego prezesa zarządu koła kolegi Oktawiana Wiszniowskiego powierza się pełnienie obowiązków prezesa członkowi zarządu koledze Eugeniuszowi Baładze, które będzie pełnił do najbliższego Walnego Zgromadzenia planowanego w kwietniu/maju 2015 r.  Uchwała została podjęta   jednogłośnie.   .                                                                                                                                      Uchwała ZK Nr 2/2014/2015                                                                                               Dotyczy Uchwały  WZ Nr 14/2014 – opłata dla gości za udział w polowaniu zbiorowym. Zarząd koła ustala odpłatność za udział kolejnego gościa w polowaniu zbiorowym w wysokości 100 zł. W przypadku wyrażenia przez gościa chęci pozyskania na polowaniu zbiorowym jelenia byka, opłata będzie wynosić 750 zł i dotyczyć będzie wszystkich gości.                                                                                                            

Przypomina się kolegom, aby zgłaszali organizatorom obchodów Jubileuszu 60-lecia Koła swą chęć udziału w uroczystości.