Pomagamy

     Myśliwi naszego koła i stażysta dołączyli do apelu o zbiórkę odzieży, butów, lornetek itp… dla Walczącej Ukrainy.
     28.03.2022 zebrane dary (patrz zdjęcia) dostarczyliśmy do Zarządu Okręgu PZŁ w Katowicach, Siemianowice Śląskie ul. Zwycięstwa 2, miejsca zbiórki darów od kół łowieckich.
     Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach organizuje transport na Ukrainę.

                                                                                                                        Darz Bór