Spotkanie w Szkole Podstawowej w Kamienicy

W dniu 21 września 2017 roku w Szkole Podstawowej w Kamienicy z uczniami i nauczycielami tej szkoły spotkali się przedstawiciele Koła Łowieckiego nr 9 „KNIEJA”       w Katowicach w osobach: Łowczy koła – Czesław Nier i Sekretarz koła – Paweł Wójcik    oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Koszęcin – pan Czesław Tyrol. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z zawodem leśnika, z gospodarką łowiecką prowadzoną przez koło łowieckie, ochroną środowiska oraz pogłębienie wiadomości o zwierzętach i ptakach które można spotkać w najbliższym nam środowisku polnym i leśnym.                                       W trakcie prowadzonych warsztatów uczniowie usłyszeli wiele ciekawych opowieści o zwierzętach, obejrzeli dużą ilość eksponatów oraz zapoznali się z odgłosami zwierząt które naśladował  leśnik Czesław Tyrol. Po odpowiedziach na liczne pytania zorganizowa-no konkurs z nagrodami które zostały ufundowane przez Koło Łowieckie nr 9 „KNIEJA” w Katowicach przy współudziale Gminy Woźniki.                                                                Spotkanie było realizacją umowy nr 524.IV.5.17 „Edukacja społeczeństwa w zakresie łowiectwa” zawartej z Gminą Woźniki.

hdimg3b5fdbb58dd01b48b5690e9c04cc31