Zabudowa koszy lęgowych dla dzikich kaczek

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą ” Odtworzenie miejsc lęgowych dzikich kaczek” zawartej pomiędzy Gminą Woźniki a naszym kołem, zostało zakupionych 10 lęgowych koszy wiklinowych, których zakup został współfinan-sowany ze środków otrzymanych z Gminy Woźniki, a które 26 marca 2013 roku koledzy myśliwi: Piotr Gorol, Grzegorz Szymanek oraz Artur Szymanek zabudowali  na dzierża-wionym przez koDSCN1828ło stawie.DSCN1833

 

 

 

 

 

 

Kosze zainstalowano na wbitych w dno stawu palach, zabezpieczonych rurami pcv przed dostaniem się do nich drapieżników. Akcja zakładania koszy lęgowych ma służyć poprawie bytowania dzikich kaczek w naszym obwodzie.

Przestrzeliwanie broni myśliwskiej

Zarząd koła informuje, że 28 kwietnia 2013 r. w godzinach od 9.30 – 13 na terenie strzelnicy myśliwskiej w Siemianowicach Śląskich odbędzie się obowiązkowe przestrzeliwanie broni myśliwskiej kulowej i o lufach gładkich w obecności instruktora   d/s strzelectwa myśliwskiego. Posiadanie stosownego zaświadczenia na tą okoliczność warunkuje otrzymanie upoważnienia na odstrzał indywidualny.

Zasiedlenie bażantów w naszym łowisku

Obrazek

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą ” Odtwarzanie populacji bażanta” zawartej pomiedzy Gminą Woźniki a naszym Kołem Łowiec-kim, w dniu dzisiejszym, 8 marca 2013 roku po raz drugi w  tym sezonie wypuściliśmy do naszego łowiska tym razem dorosłe bażanty w stosunku jeden kogut na trzy kury, razem 112 sztuk, które zakupiliśmy w Ośrodku Hodowli Zwierzyny PZŁ w Lisięcicach. Główna partia  bażantów w ilości 74 sztuki została wsiedlona w okolicy stawów kolegi Gustawa Kulisia, 13 sztuk wpuszczono w trzcinowisko pomiędzy Ligotą a Woźnikami, pozostałe 25 sztuk znalazło schronienie w polnych remizach Rudnika Małego. Zadanie to jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Woźniki.

SONY DSCSONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

                                                                   Zarząd koła zwraca się do wszystkich kolegów o wzięcie czynnego udziału w ograni-czeniu liczby drapieżników w tych rejonach. Nagłe pojawienie się tak dużej liczby ptaków wiąże się niestety z większą liczbą drapieżników, które ściągają do obwodu z całej okolicy.

Wykonanie planu w odstrzale jeleni byków

24 lutego 2013 roku podczas porannego podchodu w rejonie Drogobyczy – Starczy kol. Tomasz Nier pozyskał jelenia byka – dziesiątaka jednostronnie koronnego w wieku około 8 lat . Tym samym plan w odstrzale jeleni byków został wykonany.2012- 24.02. - byk kol. Tomasza Niera

Kurs selekcjonerski

Zarządy Okręgowe PZŁ planują zorganizować kursy dla selekcjonerów:                         Z.O. Katowice organizuje kurs selekcjonerski od 17-21 czerwca 2013                              Z.O. Częstochowa planuje zorganizować kurs w marcu/kwietniu – pilne zgłoszenia.

 

1% podatku dochodowego

Zostaliśmy poinformowani przez zarząd Fundacji Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących, że Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego i jest uprawniona do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja zwraca się do członków PZŁ z prośbą o przekazanie tego podatku na rzecz Fundacji i zapewnia że zebrane środki finansowe zostaną w całości przekazane na działalność statutową polegającą na przekazywaniu do wysiedleń zwierzyny kołom łowieckim, pomocy kołom dotkniętym klęskami żywiołowymi, wspieraniu rozwoju hodowli zamkniętej gatunków łownych oraz edukacji i szkoleniu myśliwych. W formularzu PIT należy podać nr KRS0000319773.