Uchwała Zarządu Koła

Uchwała Nr 17/ZK/2015/2016

1. Odwołuje się polowanie zbiorowe planowane na 20.12.2015 r. Kolejne polowanie zbiorowe – „wigilijne” na zwierzynę drobną odbędzie się 24.12.2015 r. Zgłoszenia udziału w tym polowaniu należy dokonać do 20.12.2015 r u kol. Piotra Gorola.

2. Planowane polowanie zbiorowe w dniu 02.01.2016 r. odbędzie się w łowisku Koła Łowieckiego „Głuszec” Katowice. Zbiórka myśliwych będzie miała miejsce w Boronowie przy ul. Koszęcińskiej (przy pawilonie Centrum) o godzinie 7.30. Udział w polowaniu należy zgłaszać do 28.12.2015 r. u kol. Czesława Niera.

Informacja Zarządu Koła

Zarząd koła informuje o konieczności złożenia w  terminie do 20 grudnia 2015 roku       u sekretarza koła wypełnionego formularza z danymi osobowymi myśliwego wraz z jednym zdjęciem legitymacyjnym.