Pomagamy

     Myśliwi naszego koła i stażysta dołączyli do apelu o zbiórkę odzieży, butów, lornetek itp… dla Walczącej Ukrainy.
     28.03.2022 zebrane dary (patrz zdjęcia) dostarczyliśmy do Zarządu Okręgu PZŁ w Katowicach, Siemianowice Śląskie ul. Zwycięstwa 2, miejsca zbiórki darów od kół łowieckich.
     Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach organizuje transport na Ukrainę.

                                                                                                                        Darz Bór


Apel

Koledzy !

ZO PZŁ Katowice nawiązał współpracę z Sztabem Obrony Terytorialnej Lwowa

Potrzebne są;

Lornetki mogą być używane ale sprawne
Lunety j.w
Termowizjery  j.w
Odzież maskująca
Buty zimowe, mogą być używane ale nadające się do użytku.
Bandaże itp. materiały opatrunkowe

Dary można złożyć  w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ Katowice Siemianowice Śląskie ul. Zwycięstwa 2

Koło nasze wsparło finansowo pomoc walczącej UKRAINIE !

Darz Bór
E.Bałaga

Składka PZŁ na 2022r.

(na podstawie komunikatu Zarządu Głównego PZŁ)
.

1. Normalna 350,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł. 
Razem 393,00 zł.
2. Ulgowa o której mowa w Statucie PZŁ &124 ustęp 2  175,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł.
Razem 218,00 zł.
3. Ulgowa o której mowa  w Statucie PZŁ &124 ustęp 3  87,50 zł + ubezpieczenie 43,00 zł.
Razem 130,50 zł.

Wpłaty na konto podstawowe Koła Łowieckiego nr.9 ,,Knieja ‘’ w Katowicach
nr. 71 1020 2313 0000 3602 0564 8375 do 30.11.2021.

Członkowie Honorowi naszego koła nie płacą.
Jeżeli członek naszego koła chce płacić indywidualnie do Zarządu Okręgu właściwego na miejsce zameldowania proszę niezwłocznie poinformować Sekretarza koła kol. Pawła Wójcika

Darz Bór
E.Bałaga

Zawody strzeleckie

Na zawodach strzeleckich 10.10.2021 r. w wieloboju myśliwskim na strzelnicy PZŁ Katowice w Siemianowicach Śląskich nasz kolega Artur Szymanek zajął III-cie miejsce w klasie powszechnej (stanął na ,,pudle’’).
Gratulujemy!