Składka PZŁ na 2023 r.

Składka PZŁ na 2023 r wynosi:

Normalna                                                                       
460,00 zł.+ 43,00zł.ubezpieczenie. Razem  503,00zł.

Ulgowa
(Statut PZŁ &124 ust.2 ukończone 70 lat, młodzieży uczącej się do 25 roku życia)   
230,00 zł
.+43,00zł.ubezpieczenie. Razem  273,00zł.

Ulgowa
(Statut PZŁ &124 ust.3 ukończone 80 lat) 
115,00zł.+43,00zł. Ubezpieczenie. Razem 158,00zł.

Myśliwi wpłacają składkę przez koło łowieckie, a należący do innych kół łowieckich wskazują sekretarzowi naszego koła, koło przez które wpłacają składkę PZŁ .
Składkę wpłacamy na konto podstawowe koła do 30 listopada 2022r.

Darz Bór     
Zarząd Koła

Badanie dzików

Badanie dzików na obecność włośnia, na użytek własny i do sprzedaży bezpośredniej, bezpłatne.
Kto płacił i ma rachunki na koło i chce zwrot, proszony jest o kontakt ze skarbnikiem koła.

Zarząd Koła

Badanie dzików

Koledzy!

Od 1.09.2022 próbki z tusz dzików, na użytek własny i sprzedaż bezpośrednią, do badań weterynaryjnych zostawiamy w chłodni u Andrzeja Marchefki.

Obowiązkiem myśliwego jest wypełnienie stosownego druku w wszystkich pozycjach, który będzie do pobrania z skrzynki przy chłodni.
Zarząd koła zorganizuje badanie próbek.

Myśliwy z naszego koła zabierający tuszę dzika zapłaci za badanie próbki z tuszy dzika 20,00 złotych. Różnicę między faktycznym kosztem badania a opłatą 20,00 złotych zapłaci koło.
Zbiorcze rozliczenie kosztów badania, wartości tuszy i obciążenie myśliwego po zakończeniu miesiąca.

Koledzy, którzy mają problem z obsługą aplikacji celem rejestracji pozyskanego dzika do otrzymania przez koło od PIW w Lublińcu kwoty 350,00 złotych przesyłają zdjęcie dzika z widocznym numerem paska i możliwością określenia płci pozyskanego dzika do Łowczego Koła Czesława Niera.
Kol. Łowczy wykona dalsze procedury.

Ukazała się informacja Ministerstwa Rolnictwa, że nie ma podstaw do pobierania opłat przez weterynarzy za badanie tusz dzików na obecność włośnia na użytek własny i sprzedaż bezpośrednią.
Do czasu prawomocnego ogłoszenia  rozporządzenia  przez Ministerstwo Rolnictwa obowiązują zasady jak wyżej.

                                                                                                    Za Zarząd K.Ł ,,Knieja’’ nr.9
                                                                                      Eugeniusz Bałaga

Opłaty weterynaryjne

Koledzy !

Od 11.08.2022 wzrosły opłaty weterynaryjne za badanie tusz dzika.
Koło zwróci koszt badań za tusze na ,,potrzeby koła’’ i sprzedaż bezpośrednią.
Proszę brać od lekarzy weterynarii fakturę (rachunek) wystawione na koło.

Koło Łowieckie nr.9
,,Knieja ‘’w Katowicach
41-103 Siemianowice Śląskie
ul.
Zwycięstwa 2
NIP 954-19-86-715

Darz Bór 
E. Bałaga

Zawody Okręgu PZŁ w Katowicach

12.06.2022  na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego  w Siemianowicach Śląskich – Bańgowie  odbyły się Zawody Okręgu PZŁ w Katowicach w  5-cio boju myśliwskim

 (MOP, trap, skeet, dzik, lis/rogacz)

Nasze koło reprezentowała drużyna w składzie:
Gorol Kamil, Mieszczak Marcin, Szymanek Artur

Zgodnie z Regulaminem zawodów  tylko drużyna mogła być sklasyfikowana, koło jest zarejestrowane w Zarządzie PZŁ Katowice, w klasyfikacji indywidualnej sklasyfikowani zostali zawodnicy mieszkający na terenie Okręgu PZŁ w Katowicach .

Drużyna naszego koła zajęła II-gie miejsce w Klasie Powszechnej.

Szymanek Artur –    437 pkt.

Gorol Kamil  –           316  pkt.

Mieszczak Marcin – 262 pkt.

Podziękowanie dla drużyny za reprezentowanie naszego koła i gratulacje za dobry wynik .

W zawodach uczestniczyło 53 zawodników

I-sze miejsce zajęła drużyna naszych sąsiadów ,,Głuszec ‘’ Katowice –gratulujemy !

Artur Szymanek  miał najlepszy wynik w Klasie Powszechnej 437 pkt. Zawodów nie wygrał bo mieszka poza Okręgiem PZŁ w Katowicach. Jedyny zawodnik który ,,zaliczył  na czysto’’ konkurencję  tj. oś lis/rogacz- 100 /100 pkt, nikt poza nim nie ,,zaliczył  na czysto’’ żadnej konkurencji

Darz Bór

Zawody Okręgowe PZŁ w Częstochowie

7.05.2022 na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Kochcicach odbyły się Zawody Okręgu PZŁ w Częstochowie.

Zawody odbyły się w wieloboju myśliwskim:
MOP (myśliwska oś praktyczna) krąg, oś myśliwska, dzik w przebiegu  i lis/rogacz.

Nasze koło reprezentowała drużyna w składzie:
Gorol Kamil
Kocurek Grzegorz
Szymanek Artur

Drużyna sklasyfikowana została:
IV –te miejsce w Klasie Powszechnej
VI –te miejsce w Klasyfikacji Otwartej ( wszyscy biorący udział w zawodach)

Indywidualnie sklasyfikowani:
Artur Szymanek  IV –te miejsce w Klasie Powszechnej
Kamil Gorol  XV- miejsce w Klasie Powszechnej
Grzegorz Kocurek XXII –gie miejsce w Klasie Powszechnej.

Wyniki na miarę aktualnych możliwości naszych kolegów.

Koledzy otrzymali pomoc finansową od koła na zakupu amunicji na Zawody Okręgowe PZŁ w Częstochowie  7.05.202 i Zawody Okręgowe PZŁ w Katowicach 12.06.2022.
Treningi  strzeleckie odbywali na własny koszt.

Dziękujemy naszym kolegom za  reprezentowanie naszego  koła na zawodach.

Darz BórPomagamy

     Myśliwi naszego koła i stażysta dołączyli do apelu o zbiórkę odzieży, butów, lornetek itp… dla Walczącej Ukrainy.
     28.03.2022 zebrane dary (patrz zdjęcia) dostarczyliśmy do Zarządu Okręgu PZŁ w Katowicach, Siemianowice Śląskie ul. Zwycięstwa 2, miejsca zbiórki darów od kół łowieckich.
     Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach organizuje transport na Ukrainę.

                                                                                                                        Darz Bór


Apel

Koledzy !

ZO PZŁ Katowice nawiązał współpracę z Sztabem Obrony Terytorialnej Lwowa

Potrzebne są;

Lornetki mogą być używane ale sprawne
Lunety j.w
Termowizjery  j.w
Odzież maskująca
Buty zimowe, mogą być używane ale nadające się do użytku.
Bandaże itp. materiały opatrunkowe

Dary można złożyć  w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ Katowice Siemianowice Śląskie ul. Zwycięstwa 2

Koło nasze wsparło finansowo pomoc walczącej UKRAINIE !

Darz Bór
E.Bałaga